Treoirlínte d’Úsáideoirí Glasbhealaigh

Treoirlínte do Rothaithe:

 • Rothar ag luas sábháilte.
 • Mall síos agus smaoinigh ar úsáideoirí eile.
 • Daoine eile a chur ar an eolas — bain úsáid as an clog i bhfad roimh ré nuair a scoitheadh.
 • Tabhair spás d’úsáideoirí eile le do thoil.

 

Siúlóirí agus siúlóirí:

 • Tabhair spás d’úsáideoirí eile chun pas a fháil

 

Siúlóirí Peataí:

 • Ní mór do gach peataí a bheith ar luaidhe gearr agus gar do do sÚil.
 • Glan suas i ndiaidh do pheataí.

Greenway User Guidelines

Guidelines for Cyclists

 • Cycle at a safe speed.
 • Slow down and consider other users.
 • Alert others – Use the bell well in advance when overtaking.
 • Please give other users space.

 

Walkers and Runners

 • Give space for other users to pass

 

Pet Walkers

 • All pets must be on a short lead and close to your heel.
 • Clean up after your pet.

Cód Measta

Ní mór do gach úsáideoir a bheith ar an eolas go roinneann siad an Glasbhealach le daoine eile agus go gcaithfidh siad meas a léiriú ar riachtanais na n-úsáideoirí eile seo.
Is saoráid úsáide comhroinnte é Glasbhealach, agus ba cheart Cód Measa a thabhairt faoi deara. Áireofar sa Chód Measta treoirlínte do gach úsáideoir, lena n-áirítear — siúlóirí, rothaithe, daoine le soghluaisteacht theoranta, daoine faoi mhíchumas agus daoine a bhfuil peataí acu. (Dréacht-leagan: faoi réir formheasa)

Treoirlínte maidir le hÚsáid Ghinearálta:

 • Smaoinigh ar gach úsáideoir eile.
 • Coinnigh ar chlé agus cuir an Ceart ar aghaidh.
 • Éist le cloigeanna rothaíochta.
 • Stop agus bealach a thabhairt do thrácht.
 • Bí tuisceanach ar dhaoine eile.
 • Fan airdeall go háirithe agus do chluasáin nó fón á n-úsáid agat.
 • Ná glac leis gur féidir le gach duine tú a fheiceáil nó a chloisteáil.
 • Tabhair do bhruscar abhaile.

Code of Respect

All users must be aware that they share the Greenway with others and that they need to respect the needs of these other Greenway users.
A Greenway is a shared use facility, and a Code of Respect should be observed. The Code of Respect will include guidelines for all users including – walkers, cyclists, people with limited mobility, people with disabilities and people with pets. (Draft version: subject to approval)

General Usage Guidelines:

 • Consider all other users.
 • Keep to the Left and pass on the Right.
 • Listen for cycle bells.
 • Stop and give way to traffic.
 • Be considerate of others.
 • Stay alert especially while using your headphones or phone.
 • Don’t assume everyone can see or hear you.
 • Bring your litter home.